szaaajba

33 teksty – auto­rem jest szaaaj­ba.

Dzi­siaj to tyl­ko kil­ka kar­tek z ka­len­darza, uczu­cia zniknęły, roz­prysły się uderzając o taf­le te­raźniej­szości. To było płyt­kie, kruche uda­wane. Ce­nię naj­bar­dziej jak chłopak ma mózg dla­tego na mo­jej liście już Cię nie ma. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 sierpnia 2011, 12:23

Sa­mot­ność za­daje zbyt wiele ran.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 sierpnia 2011, 21:10

Możesz to so­bie wma­wiać, lecz w prze­ciągu kil­ku miesięcy to pryśnie. To mu­sisz poczuć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 sierpnia 2011, 23:47

Nie wiem gdzie, nie wiem kiedy, nie wiem o której, o ja­kiej porze, zimą, la­tem ,je­sienią czy też wiosną, w deszczo­wy po­ranek czy też chłod­ny wieczór, w szko­le czy może w ko­lej­ce do ka­sy. Ale wiem, że Cię spot­kam, tą obiecaną drugą połówkę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 sierpnia 2011, 23:13

Każde z moich błędów wa­run­ku­je to kim jestem. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 sierpnia 2011, 14:45

jeszcze czys­tej,czys­tej, czys­tej jeszcze, aż z myśli znik­nie błękit­nookie 'szczęście'' 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 kwietnia 2011, 22:57

Nie powstrzymam łez, które spadły..

Sie­dzieli obo­je późnym wie­czo­rem na ław­ce przed blo­kiem.. sa­mi.. od miesiąca nie by­li już ze sobą..wpat­ry­wali się w gwiaz­dy, które kiedyś dla nich sta­nowiły jas­ny ob­raz ich miłości..spy­tała czy może się przytulic.. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 kwietnia 2011, 00:17

Po­roz­ma­wiaj z moim mózgiem i mu wytłumacz że ma się słuchać... tak sa­mo ser­ce.. ma się nie wpierdalać. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 kwietnia 2011, 23:09

z teore­tyczne­go pun­ktu widze­nia najłat­wiej jest o nim nie myśleć..z prak­tyczne­go najtrudniej.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 kwietnia 2011, 19:00

Myślisz, że al­ko­holik nig­dy nie chce przes­tać pic? Większość z nich nie ma już sił.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 kwietnia 2011, 11:31

szaaajba

tujestemkochanie.moblo.pl

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szaaajba

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność